Vår historia

Idén bakom Clean Handle väcktes av barnkirurgen Claude Kollin som efter en operationsdag, likt vilken dag som helst, tog tag i ett dörrhandtag. Han höll kvar i dörrhandtaget en liten stund och började reflektera över varför det inte fanns någon funktion som automatiskt desinficerar dörrhandtagen efter användning.

Dr Kollin kunde inte riktigt släppa tanken på varför en automatisk desinfektion av handtag inte existerar i en miljö där man vill minimera spridning av virus och bakterier samtidigt som forskning visat att dörrhandtag är en känd spridningskälla av sjukdomsorsakande virus och bakterier.

Dr Kollin började då fundera på en lösning på en automatisk desinficering av dörrhandtag. Det skulle fungera som ett komplement till frivilliga handpumpar av desinfektionsmedel som desinficerar händer men inte attackerar spridningskällan. Han kunde lätt konstatera att även i miljöer där noggrann hygien är ett krav så slarvas det med att använda manuella handpumpar.

Samtidigt som Dr Kollin började skissa på en lösning tillsammans med tekniker kunde han konstatera att det inte heller fanns några internationella patenterade lösningar på problemet.

Resultatet blev innovationen Clean Handle Auto som blev färdigutvecklad innan pandemin startade och förfrågningar började komma in från hela världen. Kliniska tester på Barnsjukhuset Martina i Stockholm visade att Clean Handle reducerade bakteriekolonierna med 80–90 % jämfört med dörrhandtag som inte var utrustade med Clean Handle.

Clean Handle är en svensk innovation tillverkad i Sverige i minimalistisk design. Den är mycket lätt att montera är batteridriven och indikerar när ampullen med desinfektionsmedel måste bytas. Sprayen av aerosol aktiveras några sekunder efter det att dörren använts.

Clean Handle passar många olika dörrhandtag och fungerar därmed i alla slags offentliga miljöer där man vill minska smittspridning av skadliga virus och bakterier och kan bidra till att minska spridningen av Covid-19.  

DrClaudeKollin